مهر/ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: نشست خیابان اشک تلخ شهر کرمانشاه به زودی رفع می‌شود.

علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به نشست خیابان اشک تلخ شهر کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به اینکه پس از لوله گذاری در معابر به سرعت روکش آسفالت انجام می‌شود، برخی خیابان‌ها نشست جزئی پیدا می‌کنند.
وی افزود: در خیابان اشک تلخ شهر کرمانشاه پس از لوله گذاری، روی آن مخلوط رودخانه‌ای و مخلوط شن شکسته ریخته شده است‌.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: برای رفع نشست خیابان اشک تلخ شهر کرمانشاه یک مورد فاضلاب کوچه که در کانیو جاری است جمع آوری می‌شود.
کاکاوند تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری منطقه سه مسیرهایی که نشست داشته مجدد حفاری، شن ریزی و سپس ترمیم می‌شود.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today