باشگاه خبرنگاران/ آتش نشانی ساری نسبت به افزایش دما در روزهای ابتدایی هفته پیش رو و احتمال وقوع آتش سوزی‌ها هشدار داد.

علی دومیرکلایی رئیس سازمان آتش نشانی ساری براساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی مازندران درباره استقرار کم فشار سطح زمین و تقویت جریانات گرم در روز شنبه و یک شنبه ۵ و ۶ تیرماه  هشدار داد.
دومیرکلایی با تاکید بر رعایت همه موارد ایمنی از سوی شهروندان، افزود: افزایش پتانسیل آتش سوزی‌ها و تنش دمایی از جمله مخاطرات این تقویت جریانات گرم می‌باشد.
او با اشاره به آمادگی ایستگاه‌های ۶ گانه سازمان آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی، از شهروندان خواست: از روشن کردن آتش در کنار گذرگاه‌ها، مزارع، جنگل‌ها و مراتع خودداری کرده و در صورت مشاهده آتش‌سوزی با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.
رئیس سازمان آتش نشانی ساری گفت: افراد هنگام آتش سوزی پیش از رسیدن نیرو‌های امدادی با رعایت نکات ایمنی، نسبت به جلوگیری از گسترش شعله‌های احتمالی اقدام کنند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today