فارس/ يکي از کارمندان دفتر بازرسي استانداري کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به اتهام مسائل مالي در دفتر محل کارش دستگير شد.

روز گذشته يکي کارشناسان دفتر بازرسي استانداري کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت و با دستبند از دفتر بازرسي استانداري خارج کردند.
منابع خبري، علت اين بازداشت را تخلفات مالي عنوان کرده‌اند.
نامبرده در دوره اول مسؤوليت هدايت حاتمي بر معاونت اقتصادي استانداري کرمانشاه، يکي از نزديکان وي به حساب مي‌آمد که پس از مسؤوليت دوره دوم حاتمي، از سوي معاون اقتصادي کنار گذاشته شد و به دفتر بازرسي استانداري نقل مکان کرد.
گفتني است، چندي پيش نيز آقاي حاتمي به صورت ناگهاني از مسؤوليت معاونت اقتصادي استانداري کنار رفت.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today