ايرنا/ کارشناس پايش اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي گفت: بهار امسال شمار روزهاي پاک در مرکز استان نسبت به بهار پارسال ۵۰ درصد کاهش يافت که اين وضعيت، بجنورد را در رديف شهرهاي آلوده قرار داده است.

جواد عمارلو، کارشناس پايش اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي اظهار کرد: ريزگردها عمده ترين علت آلودگي و کاهش کيفيت هوا در بجنورد، مرکز استان است.
وي گفت: بارندگي هاي مناسب در ۲ سال گذشته سبب شد تا کيفيت هوا و شمار روزهاي پاک خوب باشد اما خشکسالي ها سبب شد تا در بهار امسال ميزان ريزگردها در آسمان بجنورد افزايش يابد.
کارشناس پايش اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي همچنين گفت: بهار امسال مردم مرکز استان در ۲۲ روز در هواي پاک استنشاق کردند اما اين آمار در بهار گذشته ۴۴ روز ثبت شده بود.
عمارلو اظهار کرد: بهار امسال کيفيت هواي بجنورد در ۷۰ روز سالم و در يک روز ناسالم براي گروه هاي حساس بوده است.
وي خاطرنشان کرد: در بهار پارسال کيفيت هواي مرکز استان در ۴۸ روز سالم و در يک روز ناسالم براي گروه هاي حساس اعلام شده بود. 
کارشناس پايش اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي بيان کرد: در ۱۰ روز نخست تيرماه امسال کيفيت هواي بجنورد در ۲ روز پاک و در هشت روز سالم بوده و در مدار ناسالم قرار نگرفته است. 

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today