مرصاد نيوز/ کارشناس مسئول اداره هواشناسي شهرستان صحنه گفت: دماي هواي شهرستان صحنه از روز پنجشنبه مجدداً افزايش خواهد يافت.

يگانه خاموشيان، کارشناس مسئول اداره هواشناسي شهرستان صحنه اظهار داشت: هواي شهرستان صحنه تا اواخر هفته جاري، صاف تا کمي ابري در بعضي ساعات همراه با وزش باد خواهد بود. 
کارشناس مسئول اداره هواشناسي شهرستان صحنه ادامه داد: وزش باد که طي ساعاتي از امروز تا روز سه شنبه نمود بيشتري خواهد داشت ممکن است در برخي نقاط با گردوخاک محلي نيز همراه گردد.
وي گفت: دماي هوا که امروز مختصراً افزايش مي يابد در روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه به طور نسبي کاهش و از روز پنجشنبه مجدداً افزايش خواهد يافت. 

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today