ايسنا/ معاون فروش شرکت توزيع برق استان همدان گفت: از سال ۹۸ تاکنون ۱۱۸ مزرعه رمزارز با يک هزار ۹۳۴ ماينر در استان همدان کشف شده است.

ايرج والي‌زاده، معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع برق استان همدان با بيان اينکه شرکت برق در دو دسته‌بندي به مشترکين خود خسارت پرداخت مي‌کند، اظهار کرد: اولين نوع از خسارت‌ها خسارت‌هاي ناشي از فعل و انفعالات شبکه بوده که به نوعي مي‌توان گفت شرکت برق در آن مقصر است و ديگري خسارت‌هاي ناشي از اتصالات داخلي خود مشترکين است که توسط يکي از شرکت هاي بيمه‌اي داراي قرارداد با شرکت توانير پرداخت مي‌شود.
والي‌زاده ميزان خسارت‌هاي اتصالات داخلي ثبت شده در سال ۹۹ را ۲۲۷ مورد اعلام کرد و گفت: براي اين تعداد يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان خسارت مطالبه شده که خود متقاضي ثبت کرده و  از اين تعداد ۷۱ درصد از شکايات معادل ۱۶۲ مورد و رقم ۲۴۰ ميليون تومان منجر به پرداخت شده است.
وي ادامه داد: اگر وسايل خانه در اثر نوسانات برق داخلي مشترکان دچار خسارت شود مي‌توانند درخواست‌هاي خود را در سامانه بيمه توانير(bime.tavanir.org.ir) ثبت، پيگيري و خسارات خود را دريافت کنند.
اين مسئول مطرح کرد: بعضي از مشترکين در هنگام ثبت خسارت به دليل عدم بارگذاري مستندات و اوراق وسايل سوخته در سايت امکان دريافت خسارت را نخواهند داشت.
والي‌زاده با بيان اينکه در سال جاري ۱۳۰ مورد به مبلغ يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون ثبت خسارت در سايت انجام شده است، تصريح کرد: به دليل اينکه شرکت توانير هنوز قرارداد جديدي با بيمه منعقد نکرده، در سال ۱۴۰۰ تا کنون هيچ خسارتي پرداخت نشده است.
وي با اشاره به اينکه از سال ۹۸ تاکنون ۱۱۸ مزرعه رمزارز با  يک هزار ۹۳۴ ماينر کشف شده است، بيان کرد: در سال ۹۸ تعداد ۲۹ مزرعه با ۹۰۱ ماينر، ۳۷ مزرعه با ۷۰۹ ماينر در سال ۹۹ و در سال‌جاري هم ۵۳ مزرعه رمزارز با ۳۲۵ ماينر کشف شده است.
والي‌زاده عنوان کرد: ۳ هزار ۶۲۴ کيلووات برق در لحظه توسط ماينرهاي کشف شده مصرف مي‌شود که در واقع اين ميزان مي‌توانست برق ۲۵ هزار و ۸۸۶ خانوار کم مصرف را تأمين کند.
معاون فروش و خدمات مشترکين شرکت برق استان  در پايان يادآور شد: هموطنان مي‌توانند با معرفي مراکز غير مجاز استخراج رمز ارزها با توجه به تعداد و قدرت مصرفي ماينرها تا سقف ۱۰ ميليون تومان جايزه دريافت کنند.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today