باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: پروژه تامين آب شرب و بهداشتي از درياچه سد کارون ۳ براي دهدز و روستا‌هاي اطراف آن تصويب شد.

محمدرضا کرمي نژاد، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به اينکه دهدز يکي از شهر‌هاي پرمشکل خوزستان در تأمين آب است، گفت: هزينه مورد نياز براي  پروژه آبرساني از سد کارون سه به دهدز و روستا‌هاي آن ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
او مدت زمان تکميل اين پروژه از زمان آغاز را يکسال عنوان کرد و  افزود: هزينه برق رساني اين پروژه يک هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و هزينه اجراي آن نيز يک هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.
کرمي نژاد اظهار کرد: در اين منطقه به دليل پايين رفت آب‌هاي زيرزميني امکان برداشت آب از چاه وجود ندارد به همين علت جمع بندي آبفا و آب و برق خوزستان اين بود که براي تأمين آب آشاميدني و بهداشتي از درياچه سد کارون سه برداشت شود.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تصريح کرد: جلسه‌اي روز دوشنبه هفتم تيرماه با وزير نيرو به همراه نماينده مردم دهدز در مجلس شوراي اسلامي و استاندار خوزستان دراين زمينه برگزار شد که جمع بندي اين جلسه استفاده از سد کارون سه بود و تصميم بر اين شد که ما مطالعات طرح را انجام دهيم و به شوراي فني آبفا کشور برسانيم و پس از تأييد، عمليات اجرايي آن را آغاز کنيم که انجام اين مراحل تا مشخص شدن پيمانکار حدود ۲ ماه به طول مي‌انجامد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه با توجه به اختلاف ارتفاع ۹۰۰ متري درياچه تا محل مسکوني اين روستا‌ها و دهدز، پيشنهاد ما ايجاد ۴ ايستگاه پمپاژ بين راهي و يک آبگير ساحلي در قالب اين پروژه است، گفت: براساس مصوبات اين نشست تامين اعتبار مورد نياز براي اين پروژه بر عهده استاندار و وزارت نيرو گذاشته شد.


 
 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today