صدا و سيما/ امسال پنج کوره غير مجاز در چهارمحال و بختياري کشف و تخريب شده است.

سيد اسماعيل صالحي، مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: امسال ۷۷۰ پرونده تخلف براي متخلفان منابع طبيعي استان تشکيل و به مراجع قضايي تحويل داده شد.
وي افزود: اين ميزان پرونده تخلف نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزايش داشته است و در اين مدت پنج کوره غيرمجاز کشف و تخريب شد و در اين مدت ۶۷ پرونده کشفيات چوب و زغال در استان تشکيل شده است.
صالحي از تشکيل ۵۱۶ پرونده چراي دام غيرمجاز در استان در اين مدت خبر داد و بيان کرد: در اين مدت در حوزه تخريب و تصرف جنگل ۲۶ پرونده، در حوزه مرتع ۱۲۸ پرونده و در حوزه جلوگيري و رفع تصرف هم دو پرونده در حوزه جنگل و يک فقره پرونده در حوزه مراتع تشکيل شد.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday