باشگاه خبرنگاران/ مديرکل بنياد مسکن گلستان از اختصاص ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براي تکميل پروژه‌هاي بهسازي بافت با ارزش ۱۳ روستاي تاريخي استان خبر داد.

حسيني مديرکل بنياد مسکن استان گلستان با اشاره به اختصاص  ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براي تکميل پروژه‌هاي بهسازي بافت با ارزش ۱۳ روستاي تاريخي استان اظهار کرد: سال گذشته ۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان براي بهسازي بافت با ارزش روستا‌هاي ساسنگ و قلعه قافه مينودشت، پاقلعه راميان، شاهکوه سفلي گرگان و بنفش تپه بندرگز هزينه شده است.
حسيني گفت: در سالجاري علاوه بر روستا‌هاي فوق براي تکميل بهسازي بافت روستا‌هاي سرچشمه گاليکش، زرين گل و الازمن علي آباد کتول، گچي سو بالا کلاله، کوه ميان آزادشهر، رادکان و خرم آباد کردکوي و جعفرآباد گرگان اعتبار تخصيص يافته و عمليات اجرايي آن به زودي آغاز خواهد شد.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today