صدا و سيما/ افراد ۴۸ سال به بالا در استان‌هاي جنوبي براي دريافت واکسن کرونا مراجعه کنند.

در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبي افراد ۴۸ سال به بالا (متولدين ۱۳۵۲ و قبل از آن) که داراي پرونده در پايگاه‌هاي بهداشت هستند مي‌توانند براي دريافت واکسن ثبت‌نام کنند.
اگر فردي داراي پرونده سلامت نيست مي‌تواند به نزديک‌ترين پايگاه بهداشتي مراجعه کند و تشکيل پرونده دهد و پس از آن براي تزريق واکسن ثبت‌نام نمايد.