ايرنا/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي ياسوج گفت: برخي از افراد سياست زده ادعاهاي واهي مطرح مي کنند و مي‌خواهند در مسير راه‌اندازي بيمارستان نرگسي گچساران سنگ‌اندازي کنند.

پرويز يزدان‌پناه، رئيس دانشگاه علوم پزشکي ياسوج اظهار کرد: بيمارستان نرگسي گچساران تنها بيمارستاني در ايران است که کل تجهيزات آن(۱۰۰ درصد) نو خريداري شده است در حالي که برخي ها ادعا کرده‌اند که تجهيزات درجه دو در اين بيمارستان نصب شده است.
وي تاکيد کرد: اين بيمارستان هيچ گونه بدهي در زمان افتتاح ندارد بلکه سه ميليارد تومان نيز پول در حساب آن وجود دارد.
يزدان‌پناه ادامه داد: تمام مجوزها و کارهاي لازم براي افتتاح اين بيمارستان انجام شده و بيمارستان صددرصد آماده افتتاح است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي ياسوج تاکيد کرد: چنانچه تعداد بستري هاي بيماري کرونا ظرف روزهاي اخير در گچساران افزايش يابد، در سه بخش داخلي، عفوني و اورژانس بيمارستان نرگسي به بيماران اين شهرستان خدمات درماني ارائه خواهد شد.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today