ميزان/ در حال حاضر در محله‌هاي حاشيه‌اي مانند «خيابان المهدي» و «کاظميان» با ۲۰۰ ميليون‌تومان مي‌توان يک خانه نقلي خريد.

در سال‌هاي گذشته هرچند قيمت مسکن در اروميه، به‌عنوان مرکز استان، تغييرات زيادي داشته، اما در ديگر شهر‌ها و به‌ويژه شهر‌هاي کوچک استان، اين تغيير زياد نبوده‌است.
در محله‌هايي مانند «جاده بند»، «مافي» و «حضرت‌پور» قيمت يک واحد آپارتمان ۱۵۰ مترمربعي تا سه ميليارد تومان هم مي‌رسد و در محله‌هاي حاشيه‌اي مانند «خيابان المهدي» و «کاظميان» با ۲۰۰ ميليون‌تومان هم مي‌توان يک خانه نقلي خريد.
اين درحالي‌است که در سال ۹۰، با ۲۰۰ ميليون تومان در بهترين محله اروميه امکان خريد خانه و آپارتمان وجود داشت. نکته مهم در تعيين قيمت خانه و واحد‌هاي مسکوني در اين استان، دوبرابر شدن وام‌هاي مسکن روستايي و اعتبار ويژه دولت براي اجراي طرح‌هاي مسکن مهر آذربايجان‌غربي بوده که زمينه‌ساز ايجاد تعادل در تقاضاي مسکن شده‌است.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today