رکنا/ حوالي ساعت يازده امروز، يک نفر خودش را مقابل قطار بندرعباس-تهران پرت کرد.

بر اساس آنچه مسافران قطار گفتند، اين خودکشي دست کم روي ريل قطار موفق نبود و فرد مذکور با آمبولانس منتقل شد.
اين قطار چهار ساعت تاخير داشت؛ قرار بود ساعت هشت صبح وارد تهران شود اما ساعت يازده هنوز به تهران نرسيده بود و در نزديکي پايتخت فردي اقدام به خودکشي کرد.
مسافران حدود يک ساعت ديگر در قطار ماندند تا فرآيند انتقال آن فرد به بيمارستان انجام شود.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran