فارس/ جو استان تا روز چهارشنبه پايدار است و دماي روزانه براي نواحي گرمسير استان تا ۵۰ درجه و براي نواحي سردسير استان تا ۴۰ درجه پيش بيني مي‌شود.

جو استان تا روز چهارشنبه پايدار است و دماي روزانه براي نواحي گرمسير استان تا ۵۰ درجه و براي نواحي سردسير استان تا ۴۰ درجه و بيشتر مورد انتظار است.
امروز و روزهاي آينده در برخي ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شديدي را پيش بيني مي‌کنيم و احتمال غبار محلي براي نواحي مرزي غربي وجود دارد.
کمترين دماي امروز مربوط به شهر ايلام با ۲۲ درجه بوده است.
بيشترين دما در روز گذشته مربوط به شهرستان دهلران با دماي ۴۹/۸ درجه بوده است.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/