ايرنا/ مدير امور منابع آب شيروان و فاروج گفت: ذخيره حجم آب سد چري شهرستان فاروج خراسان شمالي هم اکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد کاهش يافته و به يک ميليون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسيده است.

اسحاق خسروپناه، مدير امور منابع آب شيروان و فاروج اظهار کرد: حجم آب اين سد پارسال در اين موقع از سال سه ميليون و ۱۰۰ هزار مترمکعب بود. 
وي با بيان اينکه مصارف آب اين سد فقط براي کشاورزي است، خاطرنشان کرد: سطح اراضي شبکه آبياري سد چري حدود هزار و ۲۰۰ هکتار است که همه ساله آب کشتزارهاي آن از طريق اين سد تامين مي شود.
مدير امور منابع آب شيروان و فاروج گفت: با توجه به کاهش بارندگي و خشکسالي هاي حادث شده از کشاورزان تقاضا مي کنيم آب را با مديريت بهتري مصرف کنند.
خسروپناه اضافه کرد: حجم آب تخصيصي سال آبي جاري اين سد در بخش زراعت ۸۰۰ هزار مترمکعب بود که ۶۰۰ هزار مترمکعب آن تحويل کشاورزان براي آبياري کشت هاي بهاره و همچنين باغ ها داده شد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today