صدا و سيما/ در شبانه روز گذشته ۲۸۴ بيمار جديد مبتلا به کرونا از طريق تست‌هاي ملکولي و سريع در خراسان جنوبي شناسايي شد.
 
دکتر مهدي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند بيان داشت: روز گذشته ۱۷۰ تشخيص  کرونا در استان انجام شد که مجموعا ۵۵ بيمار جديد شامل ۲۲ بستري و ۳۳ مورد سرپايي، شناسايي شدند.
دکتر مهدي زاده افزود: از اين تعداد ۲۱ مورد از بيرجند، ۹ مورد ازقاينات، ۷ مورد از فردوس، ۶ مورد از بشرويه و از شهرستان‌هاي سرايان، نهبندان و طبس هرکدام ۴ مورد جديد شناسايي شد.
وي گفت: همچنين از ۷۲۶ تست سريع ۲۲۹ بيمار جديد شناسايي شد.
به گفته وي در حال حاضر ۲۶۹ بيمار با علائم تنفسي در بيمارستان‌هاي خراسان جنوبي بستري هستند که ۱۴۱ نفر داراي تست کروناي مثبت هستند که از اين تعداد ۱۹ نفر در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري هستند که حال ۸ نفر وخيم است.
وي افزود: در شبانه روز گذشته ۷۰ بيمار با علائم تنفسي در بيمارستان‌هاي استان پذيرش شدند که در همين مدت ۷۸ بيمار شامل ۳۷ بيمار کرونا مثبت با حال عمومي خوب از بيمارستان‌ها ترخيص شدند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: تا کنون ۲۲هزار و ۴۲۱ بيمار مبتلا به کرونا بهبود يافته و يا در قرنطينه خانگي بسر مي‌برند.
به گفته وي تا روز گذشته ۶۶ هزار ۲۰۷ تست مولکولي کرونا در استان انجام شد که ۲۳هزار و ۵۰۸ بيمار جديد مبتلا به کرونا شناسايي شد.
مهديزاده گفت: در شبانه روز گذشته با ثبت يک مورد فوت جديد در استان تعداد فوتي‌هاي کرونا در استان به ۹۴۶ نفر رسيد.
دکتر مهديزاده گفت:در ادامه عمليات واکسيناسيون کرونا، افرادي که واکسن نوبت اول کرونا را دريافت کردند به ۸۶ هزار و ۲۷۷ نفر رسيد و تا کنون ۲۶ هزار و ۶۶۰ نفر واکسن نوبت دوم را دريافت کردند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today