صدا و سيما/ مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين پيش بيني کرد: بيش از ۱۸ هزار تن گلابي از سطح باغات بارور برداشت شود.

پيله فروش مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان اظهار کرد: از هزار و ۳۲۰ هکتار  سطح زير کشت گلابي در استان، حدود هزار و ۱۲۰ هکتار بارور و ۲۰۰ هکتار نيز هنوز به مرحله باروري و توليد نرسيده است.
وي پيش بيني کرد: بيش از ۱۸ هزار تن گلابي از اين ميزان سطح باغات بارور برداشت شود.
مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان اضافه کرد: استان قزوين داراي رتبه سوم کشور از لحاظ سطح زير کشت و توليد گلابي بعد از استان‌هاي خراسان رضوي و البرز است.
پيله فروش، ارقام محصول گلابي در استان را بيروتي، درگزي، دوشيز، اسپادونا و شاه ميوه ذکر کرد.
مدير باغباني سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين در ادامه گفت: برداشت محصول گلابي از سطح باغات استان تا اوايل مهر ماه ادامه دارد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today