تسنيم/ کرونا با ثبت آماري جديد در بستري بيماران در استان کرمان براي بار ديگر رکورد زده و بيمارستان‌هاي استان با حداکثر ظرفيت در حال خدمت رساني هستند.

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم‌‌پزشکي کرمان با اشاره به آخرين آمار استان کرمان از وضعيت موارد مثبت بستري و مرگ و مير ناشي از کرونا، ابراز کرد: تعداد کل موارد بستري مثبت کرونا در بيمارستان‌هاي استان کرمان 989 مورد است.
وي با بيان اينکه از اين تعداد 581 مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان بستري هستند، افزود: 95 مورد در حوزه دانشگاه علوم‌پزشکي رفسنجان، 176 مورد در حوزه دانشگاه علوم‌پزشکي جيرفت، 63 مورد در حوزه دانشگاه علوم‌پزشکي بم و 74 مورد در حوزه دانشکده علوم‌پزشکي سيرجان تحت درمان قرار دارند.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان با اشاره به بستري 193 بيمار جديد قطعي کرونا در بيمارستان‌هاي استان کرمان، گفت: تعداد کل موارد بستري مثبت کرونا در استان از ابتداي شيوع کوويد 19، تاکنون به 27 هزار و 734 مورد رسيده است.
وي به فوت 12 بيمار کرونايي ديگر در استان کرمان اشاره کرد و افزود: مجموع جان باختگان کرونا در استان کرمان از ابتدا به سه هزار و 436 نفر رسيده است.
شفيعي با بيان اينکه آمار واکسن تزريق شده نوبت اول کرونا در استان کرمان 258 هزار و 157 مورد عنوان کرد و گفت: واکسن تزريق شده نوبت دوم کرونا در استان را 81 هزار و 641 مورد است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar