ايرنا/ شهردار کلانشهر اهواز گفت: پناهگاهي در اهواز براي سگ هاي بدون صاحب در دست آماده سازي است که تا يک ماه ديگر قابل استفاده است.

ابراهيم نوشادي، شهردار کلانشهر اهواز در کارگروه پسماند خوزستان بيان کرد: مردم شهرستان اهواز از افزايش تعداد سگ هاي بدون صاحب در سطح شهر بسيار گله مند بودند به همين دليل با همکاري بسيار خوب دستگاه هاي مختلف به ويژه شرکت نفت پناهگاهي را براي اين سگ ها در دست ساخت داريم.
وي گفت: زميني از سوي شرکت نفت در پارک شهروند اهواز به مساحت ۳.۵ هکتار به شهرداري اهواز واگذار شد که اقدامات لازم براي راه اندازي پناهگاه سگ هاي بدون صاحب در اين مکان در حال انجام است و تا يک ماه ديگر آماده استفاده است.
شهردار اهواز ادامه داد: با اين کار از تردد و تجمع سگ هاي بدون صاحب در سطح شهر جلوگيري مي شود و سگ ها زنده گيري و سپس در اين مراکز نگهداري مي شوند.
نوشادي افزود: در حال حاضر به صورت موقت زميني در منطقه برومي اهواز براي نگهداري اين سگ ها در نظر گرفته شده است و تاکنون ۳۵۰ سگ از سطح شهر اهواز جمع آوري شده است.
شهردار اهواز در ادامه با اشاره به انجام اقداماتي در سايت دفن زباله صفيره اين شهرستان گفت: عمليات روکش خاکي بر روي زباله هاي سايت صفيره شهرستان اهواز انجام گرفته است تا از آتش گرفتن خودبخودي زباله ها در اين سايت جلوگيري شود.
نوشادي بيان کرد: سايت دفن زباله صفيره ۱۲۲ هکتار است که روزانه ۸۰۰ تن زباله در اين سايت دفن مي شود، خوشبختانه دستگاه ها و شرکت هاي مختلف در اين استان در اين کار مشارکت بسيار خوبي داشتند تا در اين فصل گرما اين مشکل باز نمود پيدا نکند.
شهردار اهواز افزود: براي تکميل ساخت سلول شماره ۲ اين سايت ۲۵ ميليارد ريال و براي ساخت سلول شماره ۳ اين سايت مبلغ ۸۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که در صورت تامين عمليات ساخت اين سلول ها انجام مي شود.
وي ادامه داد: جاده چهار کيلومتري مسير سايت پسماند صفيره نياز به بهسازي و روکش آسفالت دارد، اين جاده به قبرستان باغ فردوس اهواز و يکي از شرکت هاي نفتي نيز ختم مي شود و از شرکت نفت تقاضا داريم در تعمير و بهسازي آن همکاري کند.
استقرار کانکس‌هاي هوشمند بازيافت زباله در اهواز
شهردار اهواز از استقرار کانکس هاي هوشمند بازيافت در سطح شهر اهواز خبر داد و گفت: براي استقرار اين کانکس ها با کميته امداد امام(ره) خوزستان قراردادي را منعقد کرده ايم و در ۵۰ نقطه اهواز نيز جانمايي انجام گرفته است.
نوشاي بيان کرد: تاکنون کميته امداد ۶کانکس بازيافت را خريداري کرده است، با اين اقدام مي توان در مسير بازيافت زباله و جمع آوري زباله هاي خشک اقدامات موثري را در اهواز انجام داد.
وي با اشاره به اينکه قيمت هر کانکس يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال است گفت: تلاش داريم تا مردم را در اين طرح در انجام تفکيک زباله در قبال پرداخت پول تشويق وزباله هاي قابل بازيافت را بازيافت کنيم.

 
 
  
  

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today