تسنيم/ رئيس مرکز هواشناسي استان کرمان گفت: وزش باد و خيزش گرد و خاک تا شنبه هفته آينده در استان ادامه داشته و شرق استان بيشتر درگير اين پديده است.

حميده حبيبي، رئيس مرکز هواشناسي استان کرمان با اشاره به وقوع پديده گرد و غبار در بسياري از مناطق استان، اظهار کرد: در حال حاضر گرد و غبار و افزايش غلظت ريزگردها تقريباً اکثر مناطق استان کرمان به جز مناطقي از غرب و مناطق کوهستاني استان را در برگرفته است.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر تمام مناطق استان به صورت کم و بيش درگير اين پديده هستند، تصريح کرد: مناطق شرقي استان کرمان بيش از ديگر مناطق تحت تاثير اين پديده قرار دارند.
رئيس مرکز پيش بيني اداره کل هواشناسي استان کرمان افزود: اين شرايط امروز در مناطق شمالي و جنوب استان پايدار بوده و پيش بيني مي‌شود با توجه به گرم‌تر شدن هوا از ساعات ظهر به تدريج از ميزان غلظت غبار در اين مناطق کاسته شود.
وي با اشاره به وزش باد و خيزش گرد و خاک طي اين هفته در نقاط مختلف استان کرمان، بيان کرد: اين شرايط تا شنبه هفته آينده به صورت متناوب در سطح استان حاکم است.
حبيبي با بيان اينکه بيشترين آسيب از وزش باد و گرد خاک و افزايش غلظت ريزگردها را مناطق شرقي استان خواهند ديد، عنوان کرد: مناطقي از جمله بم، ريگان، فهرج، نرماشير، ذهکلوت و شهداد مناطقي هستند که تحت تاثير بادهاي 120 روزه سيستان قرار دارند وزش باد و گرد و خاک در اين مناطق بيشتر خواهد بود.
رئيس مرکز هواشناسي استان کرمان با اشاره به اينکه در حال حاضر ديد افقي در شهر کرمان سه کيلومتر، رفسنجان دو کيلومتر، جيرفت سه کيلومتر و مناطق شرقي استان زير دو کيلومتر است، ادامه داد: اين مسئله نشان مي‌دهد که شرايط جوي مساعد نبوده و براي افراد حساس شرايط بسيار خطرناکي است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar