ايسنا/ مسئول روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب کرمانشاه از تکذيب ادعاي آزادي سارق حرفه اي توسط دادسراي کرمانشاه خبر داد.

مهدي قنادي،  مسئول روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب کرمانشاه با اشاره به انتشار خبري مبني بر "آزادي سارق حرفه اي توسط دادسراي کرمانشاه"، اظهار کرد: در اين خبر اعلام شده بود که يک سارق حرفه اي که در محله گذرنامه اقدام به سرقت منازل مي کرد، حين ارتکاب جرم توسط اهالي محل دستگير شده و تحويل کلانتري منطقه مي شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه در اين خبر عنوان شده بود با تحويل سارق از سوي کلانتري به يکي از شعب دادسرا، دادسرا بدون هيچ گونه وثيقه اي اين سارق حرفه اي را آزاد کرده است.
مسئول روابط عمومي دادسراي کرمانشاه تاکيد کرد: پس از انتشار اين خبر دادستان کرمانشاه دستور رسيدگي فوري به موضوع را صادر کرد و پس از انجام بررسي ها مشخص شد که اين خبر از اساس کذب بوده و صحت ندارد.
قنادي در ادامه با تاکيد براينکه دستگاه قضايي با برهم زنندگان امنيت جان و مال مردم به شدت برخورد مي کند، افزود: اجازه نخواهيم داد در شرايط فعلي که شيوع بيماري کرونا و تورم زندگي و معيشت مردم را تحت تاثير قرارداده، عده اي از سارقين بخواهند امنيت رواني و مالي مردم را نيز به خطر ببندارند.
وي در پايان اعلام کرد: از رسانه هاي کرمانشاه هم مي خواهيم که در انعکاس اخبار امين بوده و تا زماني که صحت آن مشخص نشده از پرداختن چنين شايعه هايي پرهيز کنند.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today