ايرنا/ آخرين مرحله اردوي تيم ملي کشتي آزاد جوانان ايران در حالي از امروز(۵ مرداد) آغاز شده که يکي از ورزشکاران کرمانشاهي نيز در آن حضور دارد.

سبحان ياري، کشتي گير کرمانشاهي دعوت شده به اردوي تيم ملي آزاد جوانان ايران است که با نظر کادر فني در آخرين مرحله اردو شرکت خواهد کرد.
ياري در وزن ۷۴ کيلوگرم کشتي مي گيرد و به جز او، کشتي گير ديگري از استان قزوين هم در اين وزن حضور دارد.
تيم ملي کشتي آزاد جوانان ايران خود را براي حضور در مسابقات جهاني روسيه که ۲۵ تا ۳۱ مرداد برگزار مي شود، آماده مي کند.
اردوي آزادکاران جوان کشورمان که از امروز(۵ مرداد) آغاز شده تا زمان اعزام به رقابت هاي جهاني روسيه در خانه کشتي شهيد ابراهيم هادي ادامه خواهد داشت.
محسن کاوه به عنوان مدير تيم هاي ملي کشتي آزاد و حامد ميرعماديان، احسان اميني، فردين معصومي و مصطفي آقاجاني نيز به عنوان مربي هدايت تيم ملي کشتي آزاد را برعهده دارند.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today