ايسنا/ با انتشار متني در فضاي مجازي، حمايت خود را از مردم خوزستان و سيستان اعلام و در عين حال تاکيد کرد، «نمي‌گذاريم که حتي يک نفر از اين آوازي که براي مظلوميت خوزستان و سيستان سر مي دهيم، روياي تکه پاره شدن ايران را در سر بپروراند.»

چاوشي نوشت: «آب قرارِ زندگي بود، نه بهانه‌ي مرگ و جدايي … باورکردني نيست که در نتيجه‌ي چندين سال سياست‌هاي نادرست و غلط، نخل‌هايي که گلوله‌هاي صدّام نتوانست خم به ابرويشان بياورد، سوختند و افتادند.
بايد بازگرديم و ببينيم که چگونه اين همه تصميم اشتباه کنار هم قرار مي‌گيرند تا بر لب خشک کارون ترک بنشيند. مگر اين سرزمين بدون تک‌تک اقوامش، بدون تُرک، کرد، لر، عرب و… معنا و هويت دارد!؟ سر باز کردن دوباره‌ي زخمي که بر سينه‌ي سرزمين و زادگاهم، بر قلب خوزستان نشسته است باعث شد که جاي جاي ايران بيشتر از گذشته با اين رنج و اندوه همراه شوند.
براي من شنيدن صداي حمايت تُرک و لر و فارس از خوزستانِ لب تشنه مرهمي بود بر زخمي که به جان داريم. هرچند هميشه هراسم از اين بوده که به خاطر جهل، ظلم و اشتباهات عده‌ي قليلي، جدايي‌طلبان و دشمنان اين آب و خاک، از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و ايران را به سمت تجزيه ببرند. باور دارم که توده‌ي مردم و همه‌ي اقليت‌ها دشمن اين جدايي هستند. همان‌هايي که ۸ سال دست در دست هم، نگذاشتند يک وجب از اين خاک کم شود، بعد از اين هم نخواهند گذاشت که کسي از ايشان سوءاستفاده کند.
تبديل کردن نداي لب تشنه‌هاي عدالت‌جو به نجواي فاسد جدايي‌طلبي، جز ظلم بيشتر به اين مردم و اين سرزمين نيست. باور قلبي من اين است که توده‌ي مردم ايران، جز مهر و دوستي و اتحاد، کلامي ندارند و جز عدالت، آزادي و آباداني، سودايي را در سر نمي‌پرورند. ما دست در دست هم سرود ايران مي‌خوانيم، براي مظلوميت خوزستان، سيستان و ديگر نقاط اين سرزمين گريه مي‌کنيم و فرياد سر مي‌دهيم اما نمي‌گذاريم که حتي يک نفر از اين آواز ما روياي تکه پاره شدن ايران را در سر بپروراند.
اگر مسئولِ دلسوزي هست که صداي ما را بشنود، از او مي‌خواهم که به داد خوزستان برسد. لطفا نگذاريد زخمي بيش از اين بر تن اين سرزمين بنشيند. ما نيازمند تصميمات درست، عاقلانه و فوري هستيم و از وعده، رنج و فراموش شدن‌ها خسته‌ايم…
محسن چاوشي》
محسن چاوشي زادهٔ خرمشهر است و اصالتي کردتبار دارد. خانواده وي با توجه به شرايط کاري که پدرش به خرمشهر مهاجرت کردند و اين خواننده در خرمشهر متولد شد.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today