برنا/ آيين امضاي تفاهم‌نامه خواهرخواندگي اصفهان و پورتو امروز به صورت برخط برگزار شد.

مرتضي دامن‌پاک، سفير ايران در کشور پرتغال در آيين امضاي تفاهم‌نامه خواهرخواندگي اصفهان و پورتو امروز به صورت برخط برگزار شد، گفت: بيشتر از يک سال است که سفارت در تلاش است که اين پيوند را در بين پورتو و اصفهان برقرار کند و تلاش هاي مستمري در بين تو شهرداري صورت گرفت که اين رويداد مهم با حضور شهرداران برگزار و تفاهم‌نامه امضا شود.
وي افزود: بر اين باورم که اين تفاهم‌نامه يک بستر و چهارچوب مناسبي است براي همکاري هاي آينده دو شهر در حوزه هاي مخالف فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و ساير حوزه هاي موجود.
سفير ايران اظهار کرد: دو کشور ايران و پرتغال از ۵۰۰ سال پيش با يکديگر در رابطه و پيوند بودند و اصفهان در دوران صفوي به دليل پايتخت بودن ارتباط هاي گسترده‌اي را با کشور پرتغال داشته‌است.
دامن‌پاک گفت: اصفهان و پورتو هر دو از شهر هاي مهم در حوزه هاي فرهنگي و هنر هستند، همچنين در اين دو شهر ما ميراث فرهنگي ويژه‌اي را دارا هستيم. نکته مورد توجه اين است که هر دو از مقاصد مهم گردشگري هر دو کشور مي‌باشند.
وي افزود: فارغ از بحث هاي تاريخي و فرهنگي نکته مورد توجه اين است که دو شهر در حوزه هاي ورزشي هم شاخص هستند. ضمن اينکه تيم فوتبال سپاهان اصفهان که تيک اصلي شهر اصفهان است در آستانه امضاي پيمان همکاري با باشگاه هاي پورتو مي‌باشند.
سفير ايران تاکيد کرد: انجمن دوستي ايران و پرتغال در دو شهر اصفهان و پورتو بسيار فعال است و اتاق هاي بازرگاني در اصفهان در رابطه نزديک با همکار هاي پورتويي خود قرار دارد که بنابراين مي‌توان گفت اقتصاد نيز يکي از عوامل همکاري است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today