باشگاه خبرنگاران/ رئيس سازمان بسيج رسانه گفت: از ۱۶ مرداد واکسيناسيون خبرنگاران در مشهد با توجه به اولويت‌ها آغاز مي‌شود.
 
عباس محمديان، رئيس سازمان بسيج رسانه بيان داشت: از ۱۶ مرداد واکسيناسيون خبرنگاران در مشهد با توجه به اولويت‌ها آغاز مي‌شود. 
او افزود: با توجه به اينکه خبرنگاران در خط مقدم جبهه رسانه مشغول به فعاليت هستند و به منظور حفظ سلامت آنها، سازمان بسيج رسانه با همکاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد شرايط براي واکسينه شدن اين قشر را فراهم کرده است.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today