ايرنا/ مدير امور آب و فاضلاب کلاله درشرق استان گلستان استفاده از آب شرب براي مصارف دامي را از چالش‌هاي اين حوزه در شهرستان دانست و گفت: ۵۰ درصد آب آشاميدني مناطق روستايي براي سيراب کردن دام‌ها مصرف مي‌شود.

مجتبي مصطفي‌لو مدير امور آب و فاضلاب کلاله درشرق استان گلستان اظهارداشت: بسياري از عشاير و روستاييان کلاله با گرم شدن هوا و خشک شدن چشمه‌هاي فصلي دام‌هاي خود را به مناطق روستايي از جمله ۲ روستاي "يلي بدراق" و "تمر قره قوزي" در بخش مرکزي اين شهرستان مي‌آوردند و بخش زيادي از آب شرب روستاها را به مصرف دام‌ها مي‌رسانند.
وي آب مورد نياز مناطق روستايي کلاله را حدود ۲۰۰ ليتر بر ثانيه اعلام کرد و افزود: ميانگين مصرف آب شرب هر فرد روستايي اين شهرستان ۲۲۰ ليتر در شبانه روز است که به سبب مصارف غيرشرب از جمله مصارف دامي اين رقم براي هر فرد به ۴۴۰ ليتر معادل ۲ برابر استاندارد مورد نظر رسيده است. 
مصطفي لو با بيان اينکه آب شرب ۱۱۲ روستاي کلاله با ۱۸ هزار مشترک از طريق هفت مجتمع آبرساني تامين مي‌شود، اضافه کرد: با توجه به خشک شدن چشمه‌ها و کاهش حجم ذخيره برخي از مجتمع‌هاي آبرساني اين شهرستان از جمله توحيد، حفر يک حلقه چاه نيمه عميق با اعتبار ۲ ميليارد ريال در روستاي خوجه‌لر با دبي استحصالي پنج ليتر برثانيه براي جبران کمبود آب شرب مردم اين روستا طي روزهاي گذشته آغاز شده و تا پايان مردادماه جاري وارد مدار مي‌شود.
وي خواستار برنامه‌ريزي مديران شرکت آب منطقه‌اي و جهادکشاورزي براي تامين آب مورد نياز دام‌ها شد که به گفته مدير جهادکشاورزي کلاله هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار راس دام سبک و سنگين در اين شهرستان وجود دارد.
مدير امور آب و فاضلاب کلاله همچنين مجتمع زاو را بزرگترين مجتمع آبرساني اين شهرستان با پوشش دهي ۴۷ روستا و شهر فراغي دانست و گفت: منبع اصلي تامين آب اين مجتمع، چشمه‌اي به همين نام و تعدادي چاه در مسير خط انتقال است.
مصطفي‌لو افزود: هم اکنون به سبب خشکسالي شديد و افت ۷۰ درصدي دبي استحصالي چشمه زاو، تامين آب روستاهاي زير پوشش اين مجتمع با مشکل مواجه شده است.
وي ادامه داد: مجوز حفر ۲ حلقه چاه عميق هر کدام با ۲۰ ميليارد ريال اعتبار در مسير مجتمع زاو به شهر فراغي از اداره امور منابع آب شهرستان اخذ شده و با تخصيص بودجه استاني در ماه جاري عمليات حفر آنها آغاز و در مدت سه تا ۶ ماهه تکميل و براي اتصال به شبکه آب اين مجتمع وارد مدار خواهند شد.
مدير امور آب و فاضلاب کلاله ادامه داد: با وارد مدار شدن اين ۲ حلقه چاه حدود ۳۰ ليتر بر ثانيه به دبي استحصالي مجتمع زاو افزوده مي‌شود و بخش زيادي از مشکل کمبود آب شرب مردم ساکن در مناطق روستايي اين شهرستان برطرف خواهد شد.
وي يادآور شد: هفته گذشته يک حلقه چاه جديد نيمه عميق با دبي استحصالي هفت ليتر بر ثانيه در روستاي دهنه کلاله به بهره‌برداري رسيد.
به گفته مصطفي لو، در ۹ روستاي کلاله که در مناطق کوهستاني واقع هستند به دليل نبود تاسيسات آبي، آب شرب مورد نياز مردم اين روستاها به صورت سيار با پنج دستگاه تانکر تامين مي‌شود. 
مدير امور آب و فاضلاب کلاله مجموع نياز آب شُرب مردم مناطق شهري و روستايي اين شهرستان در پيک مصرف را ۳۸۰ ليتر بر ثانيه اعلام کرد و افزود: دبي استحصالي از منابع آبي اين شهرستان هم اينک حدود ۳۵۰ ليتر بر ثانيه است.
شهرستان کلاله ۱۳۰ هزار نفر جمعيت دارد که در ۲ نقطه شهري و ۱۲۰ روستا سکونت دارند.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today