فارس/ فرمانده سپاه ناحيه زنجان از کشف يک مزرعه ماينر(استخراج رمز ارز) از داخل يکي از نيروگاه‌هاي برق در استان زنجان خبر داد.

محسن سهندي، فرمانده سپاه ناحيه زنجان در اين باره اظهار کرد: به دنبال کار اطلاعاتي بسيجيان ناحيه زنجان يک مزرعه استخراج رمز ارز در داخل يکي از نيروگاه‌هاي برق استان کشف شد.
فرمانده سپاه ناحيه زنجان با بيان اينکه از داخل اين نيروگاه و از مزرعه اين نيروگاه ۵۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز کشف شده است، افزود: اين نيروگاه يکي از نيروگاه‌هاي تامين برق در استان زنجان بوده است که به جاي تامين برق مردم به ويژه بخش صنعت در اين روزهاي سخت اقدام به استخراج رمز ارز غير قانوني مي‌کرده است.
وي با بيان اينکه نکته جالب توجه در مورد اين نيروگاه اين است که سه دوره بدهي خود را به شرکت گاز پرداخت نکرده است، ادامه داد: اين نيروگاه برق مبلغي حدود ۱۶ ميليارد ريال بدهي انباشته به شرکت گاز استان زنجان داشته است.
فرمانده سپاه ناحيه زنجان با بيان اينکه اين نيروگاه متعلق به شرکت برق منطقه‌اي استان زنجان بوده است، افزود: اين نيروگاه در اجاره براي براي توليد برق بوده است.
سهندي با تقدير از تيم‌هاي اطلاعاتي سپاه ناحيه زنجان تصريح کرد: اين مزرعه استخراج رمز ارز به همت تيم‌هاي اطلاعاتي بسيج سپاه ناحيه زنجان کشف و پلمب شده است. 


آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today