تازه ترين ها/ سخنگوي دانشگاه علم پزشکي کرمان گفت: شمار کرونايي هاي بستري در کرمان از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت.

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علم پزشکي کرمان اظهار کرد: در حال حاضر موارد بستري قطعي يک هزار و ۲۲ مورد است.
وي عنوان کرد: اين موارد در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کرمان ۵۸۲ نفر، رفسنجان ۱۰۳ نفر، جيرفت ۱۹۷ نفر، بم ۶۹ نفر و سيرجان ۷۱ نفر است.
شفيعي ادامه داد: تعداد کل موارد بستري مثبت کرونا در استان کرمان ۲۸ هزار و ۱۵۹ مورد است.
سخنگوي دانشگاه علم پزشکي کرمان بيان کرد: موارد جديد بستري در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۴ مورد شامل کرمان ۱۱۹ مورد، رفسنجان هفت مورد، جيرفت ۴۸ مورد، بم ۱۱ مورد و سيرجان ۱۹ مورد است.
وي بيان کرد: تعداد فوتي‌هاي قطعي به علت ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ نفر است که ۱۵ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، دو نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان، پنج نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و دو نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم گزارش شده است.
وي سن فوتي‌ها را ۸۸ ،۸۷ ،۸۵ ،۸۲ ،۸۱ ،۷۶ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۳، ۷۰ ،۷۰ ،۶۸ ،۶۸ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۴ ،۶۴ ،۶۳ ،۶۰ ،۵۹ ،۵۶ ،۵۵ ،۵۴ ،۴۵، ۴۱، ۳۸ و يک نوزاد اعلام کرد.
شفيعي گفت: مجموع جانباختگان سه هزار و ۴۹۲ نفر است.
وي بيان کرد: تاکنون ۳۰۱ هزار و ۷۹۶ مورد واکسن نوبت اول و ۸۵ هزار و ۷۴۵ مورد واکسن نوبت دوم در استان کرمان تزريق شده است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar