باشگاه خبرنگاران/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: براي آب و هواي فرداي البرز، رگبار پراکنده و گرد و خاک پيش بيني شده است.

آرش بهاروند، مديرکل هواشناسي البرز اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش يابي حاکي از آسماني ابري، رعد و برق و رگبار پراکنده براي فرداي البرز است.
وي افزود: براي فرداي البرز گرد و خاک نيز پيش بيني شده است.
مديرکل هواشناسي البرز گفت: کمينه دماي هواي فرداي استان البرز بيست  سانتي گراد و بيشينه هواي آن 26 درجه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday