فارس/ دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با صدور اطلاعيه‌اي خيز جديد بيماري کرونا با گونه دلتا در استان کهگيلويه و بويراحمد را سخت اعلام کرد.

در پي اوج‌گيري غير منتظره بيماري کرونا دلتا در کهگيلويه و بويراحمد اعضاي هيئت رئيسه، روساي بيمارستان‌ها، شبکه هاي بهداشت و درمان و اعضاي ستاد مقابله با کرونا در خصوص شرايط موج سوم کرونا در اين ستان  بيانيه‌اي صادر کردند. که متن آن بدين شرح است:
«مردم شريف استان
سلام  و عرض ادب و احترام
 با عرض تبريک عيد سعيد غدير خم            
 به استحضار مي‌رساند متأسفانه خيز سوم بيماري کرونا گونه دلتا در استان با سرعت زياد در حال مبتلا کردنِ تعداد زيادي از مردم و بستري تعدادي از آنها شده است. بطوري که امروز بيش از ٤٠٠ مورد مثبت در استان وجود داشت و در حال حاضر  بيش از ٤٠٠ بيمار بستري و حدود ١٥٠ بيمار بستري موقت در درمانگاه هاي بيمارستانهاي استان وجود دارد و روزانه بين ٦٠ تا ٧٠ بيمار نياز به خدمات بستري دارند.
همچنين ٢٠ بيمار کرونايي با شرايط وخيم در بخش هاي  مراقبت هاي ويژه استان وجود دارد. احتمال تکميل تمامي تخت هاي بيمارستاني در روزهاي آينده و مرگ و ميرهاي دو رقمي در هفته هاي آينده وجود دارد.
در اين شرايط خطرناک، بي توجهي به دستورالعمل هاي بهداشتي و ادامه برگزاري تجمعات خانوادگي و رفت و آمدها باعث افزايش تصاعدي تعداد بيماران و افزايش مرگ و مير  شده و مي شود.
در اين شرايط حتي اگر تخت هاي جديد از طريق تغيير کاربري بخش هاي موجود و يا راه اندازي بيمارستانهاي تازه تاسيس اضافه شوند، پرسنل مجرب براي ارائه خدمت به اندازه نياز در اختيار نخواهد بود و توان پرسنل و پزشکان موجود هم به علت خستگي شديد جسمي و فکري، روز به روز کمتر شده و مي شود.
استمرار محدوديت ها براي مردم باعث خستگي و کاهش رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي شده است ولي کار شبانه روزي، روند سريع بيماري و درگيري خانواده ها و مرگ هم استاني ها، مدافعان سلامت را نيز به شدت فرسوده کرده است. مراکز بهداشتي و درماني استان از شروع کرونا تاکنون بي وقفه در حال خدمت به بيماران کوويد و غير کوويد بوده اند و در اين مدت فرصت استراحت و تجديد قوا نداشته اند.
لذا از مردم فهيم استان انتظار داريم با عدم برگزاري و حضور در تجمعات مختلف، انجام واکسيناسيون و رعايت دستورالعملهاي بهداشتي، مانع ورود اين ويروس  منحوس به کانون هاي خانوادگي خود شوند.
اگر شما سنگر مقابله با ويروس را ترک کنيد، مدافعان سلامت به تنهايي قادر به محافظت از جان خيلِ آسيب ديدگان از حملات ويروس نخواهند بود.
ما همچنان تا پاي جان براي انجام وظيفه خواهيم ايستاد، اما عليرغم استفاده حداکثري از ظرفيت و‌توان حوزه هاي بهداشت و درمان استان و اقدامات قابل توجه ستادهاي استاني و شهرستاني مديريت بيماري کرونا؛ اين ظرفيت ها در حال اشباع هستند و  دردمندانه تذکر مي دهيم که در صورت تداوم بي تفاوتي و سهل انگاري عمومي، به زودي تعداد بيماران بدحال منتظر تخت در پشت درب بيمارستانها افزايش يافته و شاهد فوت تعداد زيادي از عزيزان مان خواهيم بود و پشيماني آن براي افراد نقض کننده دستورالعمل هاي بهداشتي خواهد ماند.
والعاقبه للمتقين
اعضاء هيات رئيسه دانشگاه، روساي بيمارستانها، شبکه هاي بهداشت و اعضاي ستاد مقابله با کروناي
دانشگاه علوم پزشکي ياسوج»

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today