فارس/ بلندترين کباب کوبيده جهان به طول ۱۱۰ متر همزمان با عيد غدير در پارک بش قارداش بجنورد طبخ و بين نيازمندان توزيع شد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today