باشگاه خبرنگاران/ هواشناسي قم آسماني ابري براي امروز يکشنبه دهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در استان پيش بيني کرده است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسي قم بر اساس تحليل نقشه‌هاي پيش‌بيني و پيش‌يابي هواشناسي، آسمان قم امروز يکشنبه دهم مرداد ماه ۱۴۰۰  ابري است.
سرعت باد: ۴ متر بر ثانيه، ۱۴ کيلومتر بر ساعت
نم نسبي: % ۲۸
ديد افقي: بيش از ۱۰ کيلومتر
بارندگي ۲۴ ساعت گذشته: صفر ميليمتر
(از ساعت ۰۶ گرينويچ ديروز تا ساعت ۰۶ گرينويچ امروز)
بيشينه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۴۰° c
کمينه دما در ۲۴ ساعت گذشته: -.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday