شبستان/ بيمارستان ۹۶ تختخوابي تامين اجتماعي دزفول عصر امروز با حضور مسئولان محلي و استاني از طريق ويدئوکنفرانس توسط رئيس جمهور افتتاح مي شود.

سيداحمد آوايي، نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: بيمارستان تامين اجتماعي دزفول با توجه به اينکه بسياري از خدمات درماني شهرهاي شمال خوزستان و استان‌هاي همجوار در اين شهرستان صورت مي‌گيرد  از اهميت بالايي برخوردار است.
نماينده مردم دزفول با بيان اينکه مجوز اين بيمارستان به عنوان آخرين بيمارستان تامين اجتماعي کشور سال ۹۰ اخذ شده است افزود: خدمات ارائه شده تامين اجتماعي در اين بيمارستان رايگان است و شهروندان مي توانند از اين خدمات بهره‌مند شوند.
وي اضافه کرد: امروز چند بخش اين بيمارستان شامل اورژانس، بخش درماني، ازمايشگاه و داروخانه آن افتتاح و راه اندازي مي شود.
آوايي در پايان نسبت به استخدام افراد بومي در اين بيمارستان تاکيد کرد و ياد آور شد: از اين نظر و در خصوص مالکيت اين بيمارستان نيز مشکلي وجود ندارد.

 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today