صدا و سيما/ سخت گيري‌هاي مرز شلمچه سبب فرار بازرگانان از اين مرز تجاري شده است.

سيدلفته احمدنژاد، نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسلامي، در نشست بررسي علت رکود مرزي از هزينه‌هاي گزاف ترخيص کالا در مرز شلمچه گلايه کرد.
احمدنژاد خطاب به تمام متوليان امر در مرز تجاري شلمچه تاکيد کرد: شرکت‌هاي خصوصي چرا بايد چنين مبالغي را از بازرگانان دو طرف ايران و عراق دريافت کنند؟ وي اين را سبب راکد شدن تجارت در مرز شلمچه دانست و خواستار مصوب شدن يک مبلغ معين براي دريافت از بازرگانان عراقي شد.
نماينده مردم شهرستان خرمشهر افزود: سخت گيري‌هاي مرز شلمچه سبب فرار بازرگانان از اين مرز به ديگر مرز‌ها با عراق شده است.
احمدنژاد همچنين اجراي کامل قوانين مناطق آزاد در اروند از جمله استقرار گمرک در مبادي خروجي شهر را يکي از راه حل‌ها براي ايجاد رونقي دوباره در مرز شلمچه دانست.
معاون سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد اروند هم در راستاي ايجاد رونق در مرز شلمچه از استقرار گمرک منطقه آزاد در هفته آينده خبر داد.
سالم پور افزود: گمرک جمهوري اسلامي ايران کماکان در مرز شلمچه مستقر خواهد بود و عمليات صادرات کالا به عراق را به عهده خواهد داشت.
وي تصريح کرد: در بخشي ديگر وظيفه گمرک منطقه آزاد اروند نظارت بر واردات کالا از عراق خواهد بود که موضوع کالا‌هاي ملواني پس از اخذ مجوز آن توسط نماينده شهرستان خرمشهر در مجلس در پايانه تجاري شلمچه انجام خواهد شد.
مديرکل گمرک جمهوري اسلامي ايران هم در اين جلسه گفت: مصوبه واردات کالا‌هاي ملواني بصورت قانوني براي نخستين بار در خرمشهر انجام شد.
غيبي عنوان کرد: دليل شکست واردات کالا‌هاي ملواني در گذشته قانوني نبودن آن بود.
وي افزود: چهار لنج در حال حاضر در حال حرکت به سمت خرمشهر هستند و کالا‌هاي ملواني را از کشور‌هاي حاشيه خليج فارس به مقصد خرمشهر بارگيري کرده اند.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today