مهر/ رئيس شوراي روستاي پرلوک گفت: راننده کمباين بر اثر سقوط از پل روستاي پرلوک شهرستان بهار فوت کرد.

محمدعلي حيدري راد، رئيس شوراي روستاي پرلوک اظهار کرد: به دليل نبود ايمني پل جاده يک دستگاه کمباين از روي پل اکبر نيا در روستاي پرلوک سقوط کرد که متأسفانه راننده جوان اين کمباين به دليل شدن جراحات وارده قبل از رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست داد.
وي ادامه داد: پيمانکار راه آهن قرار بود براي اجراي اين طرح و سهولت در عبور و مرور مردم و اهالي روستاهاي مسير، جاده سرويس ايجاد کند، اما تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است.
رئيس شوراي روستاي پرلوک در بهار افزود: اجراي راه آهن همدان به سنندج براي رفت و آمد اهالي روستا و ديگر مناطق در مسير ساخت اين راه آهن مشکل ايجاد کرده است.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today