باشگاه خبرنگاران/ سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: طي ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمان، ۲۱۲ نفر به کرونا مبتلا شده اند و ۱۶ نفر نيز جان خود را از دست داده اند.

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان اظهار کرد: تعداد موارد بستري قطعي مبتلا به کرونا هم اکنون در بيمارستان‌هاي استان کرمان يک هزار و ۵۳ نفر است.
وي با تفکيک کردن موارد مثبتي که هم اکنون در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استان بستريند، افزود: ۵۸۶ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۹۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، ۲۱۳ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، ۸۶ نفر مربوط به حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان و ۷۳ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم است.
شفيعي تعداد کل موارد بستري داراي تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتداي شيوع بيماري تاکنون را ۲۸ هزار و ۹۱۷ نفر اعلام کرده است.
وي با اشاره به اينکه ۲۱۲ مورد جديد طي ۲۴ ساعته گذشته در بيمارستان‌هاي استان کرمان بستري شده اند، تصريح کرد: از اين تعداد، ۱۱۳ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۵۹ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، ۹ مورد از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان، ۱۲ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و ۱۹ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بيان کرد: همچنين طي مدت ياد شده، ۱۶ نفر در سنين ۷۱، ۷۸، ۸۸، ۸۸، ۹۰، ۹۳، ۹۵، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۵، ۶۷، ۶۸، ۶۸، ۳۸ و ۵۰ در اثر ابتلا به کوويد ۱۹ در استان کرمان جان خود را از دست داده اند که ۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، يک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم و سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت است.
شفيعي افزود: در مجموع، از ابتداي شيوع کرونا تاکنون در استان کرمان سه هزار و ۵۷۱ نفر در اثر ابتلاي قطعي به کوويد ۱۹ جان خود را از دست داده اند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به آمار واکسن تزريق شده در استان کرمان از ابتدا تا ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ پرداخت و تصريح کرد: طي مدت ياد شده، ۳۷۴ هزار و ۶۶۷ واکسن در نوبت اول و ۸۸ هزار و ۱۹۸ واکسن در نوبت دوم تزريق شده است.


آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar