صدا و سيما/ بيمارستان تامين اجتماعي دزفول به صورت ويدئوکنفرانس توسط رئيس جمهور افتتاح شد.

علي ولي منش، مدير درمان تامين اجتماعي خوزستان اظهار کرد: اين بيمارستان ۹۶ تختخوابي در پنج طبقه در زميني به مساحت پنج هکتار و زيربناي ۱۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع داراي بخش‌هاي درمان و بستري است.
ولي منش اعتبار هزينه شده براي احداث ساختمان و تجهيزات درمان اين بيمارستان را ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال اعلام و افزود: يکهزارو ۵۰۰ ميليارد ريال براي تجهيزات و يکهزار و ۱۰۰ ميليارد ريال براي ساخت بيمارستان از اعتبارات سازمان تامين اجتماعي هزينه شده است.
وي اين بيمارستان را از ظرفيت‌هاي خوب سازمان تامين اجتماعي دانست و گفت: افزون بر ۲۲۰ هزار نفر بيمه شده تامين اجتماعي در شهرستان درفول وجود دارد که ۵۰ درصد جمعيت ۴۴۰ هزار نفري شهرستان را شامل مي‌شود.
وي با اشاره به وجود ۲ مرکز درمانگاه و پلي کلينيک در دزفول افزود: با بهره برداري از بيمارستان تامين اجتماعي موضوع درمان و بستري بيمه شدگان نيز برطرف مي‌شود تا درصورت نياز حمايت خوبي براي کمک به بيماران باشد.
مدير درمان تامين اجتماعي خوزستان با بيان اينکه درصدديم مراکز سرپايي تامين اجتماعي دزفول را ارتقا دهيم، گفت: فعاليت بيمارستان‌ها به صورت فازبندي است که براين اساس در مرحله نخست اورژانس و کلينيک‌هاي سرپايي، بخش‌هاي پشتيبان مانند آزمايشگاه و راديولوژي و ساير بخش‌ها فعال مي‌شوند و سپس بخش‌هاي بستري در مراحل بعد قرار مي‌گيرند و بيمارستان به تدريج به بلوغ خود مي‌رسد.
ولي منش از جذب ۲۹۵ نفر در ۲ بخش نيرو‌هاي شرکتي و پيماني بيمارستان تامين اجتماعي دزفول خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ نفر فراخوان شده که مشغول به کار شده‌اند.
ولي منش اظهار کرد: بيمارستان تامين اجتماعي دزفول يک بيمارستان جنرال است که چهار بخش زنان، اطفال، جراحي و داخلي دارد و بخش‌هاي ويژه اورژانس، سي سي يو، آي سي يو و ان آي سي يو آن فعال هستند.
اين بيمارستان از سه بلوک A و B و C تشکيل شده است؛ بلوک‌هاي A و B شامل بخش‌هاي درماني تخصصي بيمارستان نظير درمانگاه، اورژانس، اتاق‌هاي عمل و بلوک C شامل موتورخانه مرکزي و بخش‌هاي پشتيباني نظير رختشويخانه، سردخانه، سالن غذاخوري و آشپزخانه است.
فونداسيون پروژه، نواري دوطرفه بوده و جنس سازه آن اسکلت بتني است. ساختمان‌هاي جنبي بيمارستان شامل پست اختصاصي برق، اتاق ديزل ژنراتور، تصفيه خانه فاضلاب، منبع آب زيرزميني، ساختمان نقليه و تعميرگاه، ساختمان مورگ و امحاي زباله و ساختمان‌هاي تجمع نگهباني است.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today