ايانا/ مدير جهاد کشاورزي شهرستان بيضا گفت: پيش بيني مي شود حدود 180 تن گوجه گيلاسي از يک مزرعه اين شهرستان برداشت و روانه بازار خصوصا تهران شود.
 
منصور اميريان، مدير جهاد کشاورزي شهرستان بيضا با اشاره به اينکه براي اولين بار سطح 1.5 هکتار به کشت گوجه گيلاسي در فضاي باز اختصاص داشته است، افزود: رقم گوجه فرنگي در اين مزرعه "چري" است که برآورد مي شود تا آبان ماه مي توان سه چين محصول برداشت کرد.
اين مقام مسئول اظهار کرد: توليد رقم چري بيش از دو برابر ميانگين عملکرد ديگر ارقام گوجه فرنگي است که به کار گيري روش آبياري نواري، کنترل تلفيقي در مبارزه با آفات و بيماري ها و بهره گيري از توصيه هاي فني نيز در افزايش توليد نقش بسزايي دارد.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online