باشگاه خبرنگاران/ دانش آموزان البرزي دو رتبه‌ي تک رقمي را در کنکور سراسري به دست آوردند.

با معرفي نفرات برتر کنکور سراسري، بهنود اميري، دانش آموز دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد سلطاني ۳ کرج موفق به کسب رتبه دو گروه هنر و سيدمحمدصادق، سيد هاشمي ريزي دانش آموز دبيرستان نمونه دولتي شهيد شيرودي ناحيه يک کرج موفق به کسب رتبه شش گروه آزمايشي زبان شدند.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday