باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گيلان از پايان نوبت بندي آب کشاورزي در اين استان خبر داد و گفت: آبگيري سد سفيدرود براي فصل زراعي آينده آغاز شده است.

وحيد خرمي، مديرعامل آب منطقه‌اي گيلان با بيان اينکه هم اکنون ديگر آبياري کشاورزي براي استان انجام نمي‌شود، اظهار کرد: برنامه نوبت بندي و رهاسازي آب کشاورزي امسال اجرا شده و به پايان رسيده است.
او با بيان اينکه سال آبي امسال با کاهش بارندگي همراه بوده است، افزود: آمار‌ها نشان مي‌دهد که کاهش بارندگي در سطح کشور به بيش از ۵۰ درصد و در گيلان به ۳۰ درصد رسيده است.
مديرعامل آب منطقه‌اي گيلان به وضعيت سد‌هاي تأمين کننده آب شرب استان اشاره کرد و با تأکيد بر اينکه اين سد‌ها در شرايط مناسبي قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر ذخيره آب موجود کافي است و نگراني براي تأمين آب شرب براي تصفيه خانه اصلي استان گيلان وجود ندارد.
خرمي با اشاره به اينکه ميزان آب موجود در سد سفيدرود در حال حاضر پايين‌تر از سال گذشته است، تصريح کرد: با توجه به پايان فصل کشاورزي، نگراني در اين خصوص وجود ندارد و آبگيري سد براي سال آتي از هم اکنون شروع شده است.
استان گيلان ۲۳۸ هزار هکتار شاليزار دارد که آب حدود ۱۷۲ هزار هکتار آن از سد سفيدرود تأمين مي‌شود.
آب زراعي بقيه شاليزار‌هاي استان هم از آب بندان ها، رودخانه‌ها و چاه‌ها تأمين مي‌شود.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today