باشگاه خبرنگاران/ معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي گلستان از برداشت ۹۴ درصدي محصولات جاليزي از مزارع استان خبر داد.

محمدرضا عباسي معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي گلستان اظهار کرد: تاکنون ۹۴ درصد محصولات جاليزي استان مانند گوجه فرنگي، هندوانه، خربزه، خيار و کدو برداشت شده است.
او گفت: امسال کشاورزان گلستاني ۸ هزار و ۷۳۰ هکتار از مزارع خود را محصولات جاليزي کاشتند که تاکنون ۸ هزار و ۱۹۱ هکتار آن برداشت شده است.
عباسي با بيان اينکه ميانگين عملکرد هر هکتار ۴۳ تن است پيش بيني کرد: ۳۷۸ هزار تن محصولات جاليزي در استان توليد مي‌شود.
اين مقام مسئول گفت: اين محصولات بعد از برداشت علاوه بر بازار‌هاي استان به برخي استان‌هاي ديگر نيز فرستاده مي‌شود.
برداشت خيار، گوجه فرنگي و کدو سبز در چندين مرحله انجام مي‌شود.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today