باشگاه خبرنگاران/ دريافت هرگونه هزينه از بيمار براي نسخه پيچي الکترونيک در داروخانه‌ها غيرقانوني است.

اداره کل بيمه تامين اجتماعي گيلان اعلام کرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه، سازمان تامين اجتماعي هزينه تبديل نسخه دست نويس به نسخه الکترونيکي را پرداخت مي‌کند و داروخانه‌ها نبايد هزينه‌اي از بيمه شدگان دريافت کنند.
مصوبه شوراي عالي بيمه به صورت قانوني به داروخانه‌ها ابلاغ شده و اين اداره کل همگام با ديگر استان‌ها از تاريخ ۹ مرداد بابت هر نسخه الکترونيک مبلغ ۴ هزار تومان به داروخانه‌ها پرداخت مي‌کند.
اين اداره کل اعلام کرد: برخي داروخانه‌ها قبل از تصويب و ابلاغ اين قانون به صورت خودسرانه مبالغي را از مردم دريافت مي‌کردند که غير قانوني است و بايد اين مبالغ را برگردانند.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today