تسنيم/ مرحله جديد يارانه نقدي مربوط به مرداد ماه امسال روز چهارشنبه هفته جاري پرداخت خواهدشد.

يکصد و بيست و ششمين " مرحله يارانه نقدي مربوط به مرداد ماه سال جاري روز چهار شنبه مورخ 20 / 5 0 / 1400 راس ساعت  00 / 24 پرداخت خواهدشد.
يارانه پرداختي مرداد ماه( 1400 ) مانند سنوات گذشته به ازاي هر نفر  45500 تومان به همراه افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کل کشور به حساب سرپرستان محترم خانوارها واريز و قابل برداشت خواهد بود.
همچنين براساس مصوبه ستاد ملي کرونا و اطلاع رساني‌هاي قبلي انجام شده اين ماه چهاردهمين قسط از اقساط تسهيلات قرض الحسنه يک ميليون توماني مرحله اول وام کرونا از يارانه سرپرستان خانواري که تسهيلات را دريافت کرده اند کسر خواهد شد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran