ايرنا/ رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سمنان گفت: دو سوم از مجموع عمليات امداد و نجات ماموران اين سازمان در مرداد ۱۴۰۰ نجات شهروندان از حبس در آسانسور بود.

سعيد اسمعيل پور، رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سمنان اظهار کرد: ماموران آتش نشاني شهرستان سمنان در ۱۵۴ مورد حادثه امداد و نجات به شهروندان امدادرساني کردند و از خطرات ناشي از اين حوادث  نجات دادند که بيشترين آمار حوادث به تعداد ۱۰۶ مورد مربوط به محبوس شدن افراد در آسانسور و ۱۴ مورد مربوط به گرفتن حيوانات موذي  بود.
وي با اشاره به برقراري ۲ هزار و ۱۱ مورد تماس با سازمان آتش نشاني شهرداري سمنان مردادماه، بيان کرد: ۱۹۱ مورد حادثه و آتش‌سوزي در اين ماه رخ داد که ۳۷ موردآتش سوزي و ۱۵۴ مورد عمليات امداد و نجات بود.
اسمعيل پور گفت: طي ۲ هزار و ۱۱ تماس با آتش نشاني سمنان در مجموع ۶۵ ساعت و ۸ دقيقه عمليات مهار آتش و امداد و نجات با ميانگين زمان حضور ماموران در صحنه به ميزان ۴ دقيقه و ۴۲  ثانيه اجرا شد.
رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سمنان اضافه کرد: آتش نشانان ۳۷ مورد حوادث آتش سوزي را در مرداد ۱۴۰۰ مهار کردند که از اين ميزان ۱۱ مورد آتش سوزي معابر و ساختمانهاي متروکه و بعد از آن ۶ مورد حريق منزل مسکوني بود.
وي افزود: ۷ مورد از اين حوادث آتش سوزي و امداد و نجات خارج از محدوده شهري رخ داد که توسط نيروي هاي عملياتي پوشش داده شد و تعداد نجات يافتگان در ماه گذشته در اين عمليات ها ۱۷۹ نفر بود که توسط نيروي هاي عملياتي امداد رساني شدند.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today