باشگاه خبرنگاران/ فرمانده يگان حفاظت اداره کل محيط زيست خراسان شمالي از سوختن دو هکتار از منطقه جنگلي گليل و سراني در شهرستان شيروان خبر داد.

صالحي، فرمانده يگان حفاظت اداره کل محيط زيست خراسان شمالي گفت: آتش سوزي در سطح حدود دو هکتار از منطقه جنگلي گليل شيروان آغاز شد.
وي ادامه داد: در اين آتش سوزي گونه‌هاي مرتعي بالشتکي و درختان ارس، زرشک، بادامشک و نسترن از بين رفت.
صالحي بيان کرد: براي مهار اين آتش سوزي، ۱۵ نفر در قالب سه گروه با مشارکت همياران محيط زيست به محل اعزام شدند و هم اکنون سه گروه از شهرستان فاروج و مرکز استان هم در حال آماده باش کامل هستند تا در صورت بروز دوباره آتش سوزي آن را مهار کنند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today