فارس/ سخنگوي قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز از سير نزولي کرونا در البرز خبر داد و گفت: در نظر داريم با هدف افزايش آمار واکسيناسيون در استان علاوه بر راه‌اندازي مراکز بهداشت روستايي، ۲ مرکز واکسيناسيون شبانه روزي نيز به بهره برداري مي‌رسد.

مهرداد بابايي، سخنگوي قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز در خصوص آخرين شرايط شيوع بيماري در استان، بيان کرد: خوشبختانه آمار کرونا در استان روند کاهشي به خود گرفته است.
وي با تأکيد بر اينکه آمار همچنان بالا است، افزود: در حال حاضر آمار شيوع بيماري به پيک چهارم نزديک شده است و اميدواريم بتوانيم با سرعت بيشتري روند کاهشي را پشت سربگذاريم.
بابايي تصريح کرد: همچنان ۶ شهرستان وضعيت قرمز دارند و درگير کرونا هستند با اين تفاسير خطر بالا است و به صورت جدي بايد از عادي انگاري پرهيز کرد. 
سخنگوي قرارگاه مقابله با کرونا استان البرز در خصوص واکسيناسيون شهروندان البرزي، اظهار کرد: واکسن سرعت خوبي گرفته است و در حال حاضر حدود ۲۴ هزار دز تزريق صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينکه در نظر داريم با توسعه مراکز واکسيناسيون روند را سرعت ببخشيم، يادآور شد: در حال حاضر راه‌اندزاي مراکز بهداشت روستايي در دستورکار قرار گرفته است، همچنين ۲ مرکز شبانه روزي واکسيناسيون نيز در سطح استان راه‌اندازي خواهد شد.
بابايي در خصوص شلوغي مراکز واکسيناسيون، اضافه کرد: گروه‌هاي سني محتلف همچون دانشجويان براي دريافت واکسن مراجعه دارند و اين امر باعث شده است تا با جمعيت بيشتري در مراکز همراه شويم؛ اما تأکيد داريم افراد بدون دريافت نوبت از سامانه به مراکز واکسيناسيون مراجعه نکنند تا با ازدحام مواجه نباشيم.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday