ايرنا/ مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: با کمک مالي خانواده شهيدان سرافراز جواد و جلال «اميدي» زمينه آزادي يک زنداني جرائم غيرعمد در همدان فراهم شد.

يدالله روحاني منش، مديرعامل ستاد ديه استان همدان اظهار کرد: پدر شهداي والامقام جلال و جواد اميدي که در عمليات ماهور و بمباران همدان به درجه شهادت نائل شدند با حضور در ستاد ديه و کمک نقدي سبب بازگشت يک زنداني به آغوش خانواده شد.
وي اضافه کرد: اين زنداني به علت ناتواني در پرداخت اقساط مهريه ۱۱۴ سکه اي در زندان به سر مي برد که با کمک اين خانواده شهيد آزاد شد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان اضافه کرد: خانواده شهدا همواره يکي از حاميان معنوي و مالي ستاد ديه اين استان هستند و تاکنون چندين بار با حضور خود در اين مرکز زمينه ساز آزادي زندانيان آبرومند شدند.
روحاني منش بيان کرد: در طي سالهاي گذشته تاکنون شمار زيادي از زندانيان جرائم غيرعمد با کمک مالي خانواده شهدا از جمله خانواده شهيد اصغر سماوات، مادر شهيدان تيموري، خانواده شهيدان  شالي، بي کينه، خوش لفظ و يوسفي آزاد شدند.
وي با بيان اينکه همچنين با کمک سپاه همدان ۲ محکوم مالي آزاد شدند اظهار کرد: هم اينک ۲۱۹ زنداني جرائم غيرعمد در زندان هاي اين استان به سر مي برند که از اين تعداد ۲۱۴ زنداني مرد و پنج زنداني زن هستند.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان اضافه کرد: ۱۶۹ زنداني به علت محکوميت هاي مالي، ۴۴ نفر به علت ناتواني در پرداخت مهريه، سه زنداني به خاطر پرداخت نکردن نفقه و سه نفر نيز به علت ديه ناشي از سوانح در زندان به سر مي برند.
۱۱۴ زنداني جرائم غيرعمد اين استان از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند که پنج تن از آنان زن هستند.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today