روابط‌عمومي علوم‌پزشکي اراک/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: براساس آخرين نتايج آزمايشگاهي در مورد بيماري کرونا طي ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۰ مورد جديد ابتلاء در استان مرکزي شناسايي شده است.

سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در رابطه با آخرين وضعيت استان مرکزي در مواجه با کرونا، اظهار کرد: از زمان شيوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ويروس به ۹۱ هزار و ۵۶۶ نفر رسيده است.
وي افزود: از ۳۹۰ مورد جديد ابتلا در استان مرکزي، ۴۷ نفر از بيماران در بيمارستان‌هاي استان بستري شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصي درماني را دريافت مي‌کنند.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: ۳۴۳ مورد از بيماران جديد که شناسايي شده‌اند نيز تا زمان منفي شدن جواب آزمايش و درمان نهايي در منزل قرنطينه شده‌اند.
جماليان اظهار کرد: متأسفانه در اين مدت هشت مورد فوتي در اثر ابتلا به ويروس کرونا در استان مرکزي گزارش شده است که بر اين اساس تعداد فوتي‌ها در اثر ابتلاء به اين ويروس ۲ هزار و ۶۳۶ نفر مي‌رسد.

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today