پارسينه/ ديواري در زرند ريخت و جان جمعي را به خطر انداخت.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar