مهر/ رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گلستان از کشف ۱۸ کيلوگرم مواد مخدر صنعتي از نوع شيشه و دستگيري سه نفر در اين راستا خبرداد.

سرهنگ مجيد زائري رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گلستان اظهارکرد: مأموران اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر گلستان با انجام اقدامات عملياتي موفق به شناسايي سه نفر از عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر در گرگان شدند.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گلستان افزود: در بازرسي از خودروي اين افراد، ۱۸ کيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه کشف و خودروي آنها هم توقيف شد.
وي بيان کرد: اين سه نفر با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today